Bestdiving
Bestdiving.cz - škola a kurzy potápění.
 Jsme profesionální potapěči a členové Rescue týmu České republiky 
 Nabízíme potápěčské kurzy, zájezdy a půjčovnu vybavení 

Půjčovna

Podmínky při zapůjčování výstroje:
 • pojem 1den znamená 24hod od půjčení výstroje, pokud předem není dohodnuto jinak.
 • zapůjčitel či finální uživatel výstroje musí být držitelem potápěčské kvalifikace mezinárodně uznávaného výcvikového systému (neplatí pro účastníky kurzů potápění)
 • zákazník při přebrání výstroje svým podpisem stvrzuje že přebral plně funkční a nepoškozenou výstroj (běžné opotřebení není ani jednou ze stran považováno při půjčení či navracení jako závada). Zákazník se zavazuje vrátit zapůjčenou výstroj v původním stavu. Při případném poškození se zavazuje uhradit náklady spojené s opravou. Při ztrátě či odcizení uhradí plnou cenu zapůjčené výstroje.
 • zákazník se zavazuje nesnižovat tlak v láhvi pod 30 barů. V případě nižšího tlaku uhradí poplatek za vyčištění 500Kč.
 • zákazník nesmí půjčovat výstroj třetím osobám (pokud toto nebylo předem dohodnuto a odsouhlaseno firmou Bestdiving.cz) a především ji nesmí půjčovat osobám bez potápěčské kvalifikace či dětem.
 • zákazník se zavazuje o výstroj náležitě pečovat, min. každý den ji omývat sladkou vodou a zacházet s ní opatrně
 • zákazník může prodloužit termín zapůjčení ale musí to tom informovat před uplynutím původního termínu některého ze zaměstnanců firmy Bestdiving.cz a dostat jeho souhlas při nedodržení termínu vrácení uhradí zákazník půjčovné dle platného tarifu.
 • zákazník je povinen uhradit v plné výši poškozené části výstroje při nefunkčnosti výstroje nezpůsobené činností zákazníka má tento nárok vrácení poměrné části půjčovného odpovídající době kdy výstroj nemohl používat. Toto se nevztahuje na nefunkčnost způsobenou nesprávným používáním výstroje (např. zatopení či znečištění automatiky, znečištění ventilů jacketu pískem či solí,..)!!!
 • Bestdiving.cz nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu či úraz vzniklý používáním zapůjčené výstroje
1 den 2-3 dny 4-6 dní 7 a více dní Kauce
MASKA + ŠNORCHL 50 40 30 20 1000
PLOUTVE 40 30 25 20 2500
BOTIČKY 40 30 25 20 800
ABC (ploutve, maska, šnorchl) 80 70 60 50 3500
BCD 130 90 70 50 5000
AUTOMATIKA 150 100 80 60 10 000
NEOPREN 5-7 mm 100 80 60 50 5000
POT. POČÍTAČ 130 90 70 60 10 000
KOMPAS 30 25 20 15 3000
OPASEK VČETNĚ ZÁVAŽÍ 30 25 20 15 800
LÁHEV (prázdná) 100 80 60 50 5000
NAPLNĚNÍ LÁHVE     15L/18L/2x12L     8Kč/1 L
KOMPLET 1 (jacket, automatika) 300 180 170 150 15 000
KOMPLET 2 (ABC, jacket, automatika, počítač) 550 400 320 250 25 000
KOMPLET 3 (ABC, jacket, automatika, počítač, opasek včetně závaží, láhev, neoprén, botičky, rukavice) 750 550 400 300 35 000


CENY JSOU UVEDENY V KČ / DEN ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY:
 • při půjčení v pátek odpoledne a vrácení výstroje v pondělí do 16hod jsou účtovány jen 2dny
 • pro účastníky námi pořádaných zájezdů za potápěním platí zvýhodněné půjčovné
  Komplet I - 200Kč/den, Komplet II - 350Kč/den, Komplet III – 450Kč/den.
  Při akci např. Chorvatsko je účtováno za 7-10 dní (půjčeno pátek – pondělí po návratu) pouze
  Komplet I – 700Kč/týden, Komplet II – 1200Kč/týden, Komplet III – 1500Kč/týden.
 • Účastníci kurzů potápění v zahraničí mají půjčovné zahrnuto v ceně kurzu, podmínkou je pouze přebrání a navrácení výstroje v sídle naší firmy v ČR Absolventi našich kurzů potápění mohou po dobu 1roku od dokončení kurzu využívat zvýhodněné půjčovné.

CENÍK OPRAV A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

čištění automatiky, BCD 600 Kč + náhradní díly
čištění láhve 500 Kč
náustek 150 Kč
krytka závitu 1.stupně 80 Kč
spona na láhev k žaketu 250 Kč
karabina na konzoli 50 Kč
opasek 250 Kč
olovo 1ks/2kg 100 Kč
BESTDIVING
Dřínovská 1
Komořany u Mostu 434 01

    (c) Dall 2014